Chính Sách Áp Dụng


1. Chính sách bảo mật:

Chính sách bảo mật được áp dụng cho:

– Thông tin cá nhân của quý khách hàng khi bình luận, trả lời bình luận và gửi thông tin góp ý về cho quản trị viên của Nhuyhoanghetaysaffrons.com

– Toàn bộ cấu trúc và hệ thống dữ liệu thông tin website Nhuyhoanghetaysaffrons.com

Ban quản trị website Nhuyhoanghetaysaffrons.com đảo bảo về các thông tin cá nhân của quý khách hàng có gửi bình luận, gửi yêu cầu góp ý về với ban quản trị sẽ không tiết lộ cho bất kì bên thứ 3 nào trừ khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ban quản trị Website nhuyhoanghetaysaffrons.com chúng tôi nghiêm cấm mọi tất cả các hành vi của các cá nhân, tổ chức bất kì nào cố tình sử dụng các chương trình, công cụ và các hình thức cố tình tấn công, can thiệp làm thay đổi cấu trúc, mất dữ liệu website và tất cả những thông tin cá nhân của quý khách hàng với mục đích cá nhân hay bất kì, nhằm phát tán các thông tin mang tính chất bảo mật…. Các cá nhân hay bất kì tổ chức nào vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật và trước các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Chính sách sử dụng và chia sẻ thông tin

Ban quản trị chúng tôi luôn luôn khuyến khích các việc chia sẻ rộng rãi các thông tin, kiến thức hữu ích từ website nhuyhoanghetaysaffrons.com đến với tất cả mọi người, đến với tất cả cộng đồng bằng hình thức chia sẻ trực tiếp, gián tiếp, công khai, không công khai nhưng buộc phải có trích nguồn từ nhuyhoanghetaysaffrons.com trên các mạng xã hội, website, nơi quý khách chia sẻ thông tin.

Với các dữ liệu mà ban quản trị thu thập được thông qua một số các công cụ hỗ trợ về việc phân tích dựa trên nên tản khách hàng đăng ký thông tin, bình luận, gửi góp ý và các hành vi của quý khách khi sử dụng wesite với mục đích nhằm cải thiện về thông tin chất lượng, tăng tính trải nghiệm cho người dùng được tốt hơn.